Kauza.6f.sk >>

Na 99 % ide o podvod ( Kniha online - .pdf)

Pozadie „99 %“

Slovenská informacná služba zhromaždovala v case od novembra 2011 do februára 2012 z otvorených i zakrytých zdrojov informácie o osobách riadiacich obciansku iniciatívu „99 %”, ako aj o prepojeniach daných osôb s dalšími subjektmi.

Bolo ustanovené, že hnutie riadia a vo velkej miere financujú Mgr. Ivan WEISS (na kandidátke sa nachádza na 4. mieste) a Ing. Pavel WEISS (otec Ivana WEISSA).

K osobe Mgr. Ivana WEISSA (r. c. 730226/9920) boli zistené nasledovné skutocnosti. Narodený v Toronte (Kanada). Bytom - Mikulášska 7015/25 (slo bytu 8), Bratislava - Staré Mesto. Blízke osoby z oblasti podnikania - Martin HALÁS, Ing. Slavomír HABÁNIK, Ing. Štefan MARKO. Blízke osoby z prostredia spravodajských služieb - Michal HRBÁCEK, Martin LIESKOVSKÝ, Jozef CUNDRÁK. K pracovným a podnikatelským aktivitám Ivana WEISSA bolo prostredníctvom obchodného registra zistené, že pôsobil/pôsobí v nasledovných spolocnostiach: Delta - Vývoj, spol. s r.o.; Rosenberg, Lehman and Partners, spol. s r.o.; Gasfin, a.s. v likvidácii; Nafta, a.s.; Prvá paroplynová spolocnost, a.s. v likvidácii; Slovgeoterm, a.s.; T-Invest, spol. s r.o. Cez osoby HABÁNIK, HALÁS, MARKO bol/je prepojený so spolocnostami Leven, a.s.; Delta Defence; Delta Military Technology, spol. s r.o.; Omega Technologies, spol. s r.o., Fortunae, spol. s r.o.; Almet, spol. s r.o.; Arwa, spol. s r.o.; Elkop, spol. s r.o.; Elkop International, spol. s r.o. a Oravex, spol. s r.o.

K osobe Ing. Pavla WEISSA (r. c. 450730/954) boli zistené nasledovné skutocnosti. Narodený v meste Cheltenham (Spojené královstvo Velkej Británie a írska). Bytom Vysoká 7116/16 (slo bytu 8), Bratislava - Staré Mesto. Osoba Pavel WEISS s dátumom narodenia 30.07.1945 sa nachádza na zozname spolupracovníkov bývalej ŠtB ako „kandidát tajnej spolupráce” s krycím menom Amur a neskôr „agent” s krycím menom Kovác. V ORSR sa s Pavlom WEISSOM historicky spája osem firiem, z nich najvýznamnejšou je PULI, spol. s r.o., neskôr PULI, a.s., ktorá je matkou dalších firiem (najmä Delta-B s licenciou ministerstva hospodárstva SR na obchodovanie s vojenským materiálom) - PULI leasing, spol. s r.o.; Brevity, spol. s r.o., Grafico, v.o.s.; Quarz - Slovakia, a.s.; Rosenberg, Lehman and Partners, spol. s r.o. V minulosti boli viac krát medializované prepojenia (klientelizmus, korupcia) menovaného s vedením bývalej SDL (minister obrany P. KANIS, ministerka financií B. SCHMOGNEROVÁ) pri deblokáciách ruského dlhu (protilietadlový raketový komplex S300) a obchodovaní s vojenským materiálom.

V decembri 2011 boli prostredníctvom partnerskej služby získané závažné informácie o prepojení I. a P. WEISSA na rusko-izraelského podnikatela Arkadija GAJDAMAKA. GAJDAMAK je jedným z najväcších predstavitelov trhu pre nelegálne obchodovanie so zbranami. Informácie k danému prepojeniu, ako aj GAJDAMAKOVI sú uvedené v Prílohe 1.

Spravodajskou cinnostou bolo zistené, že s I. WEISSOM úzko spolupracuje osoba Peter TÓTH. K osobe TÓTHA je známe, že pocas 90.rokov pracoval ako novinár v denníku SME. V roku 2002 po konflikte s vtedajším šéfredaktorom Martinom ŠIMECKOM z denníka odišiel. Po odchode z denníka pracoval v rádiu Expres a Národnej obrode. V tom case bol TÓTH obvinený z toho, že mal podat anonymné oznámenie faxom z bratislavského hotela Danube, že vtedajší minister vnútra Vladimír Palko údajne manipuloval s databázou odpovaní. Vyššia vojenská prokuratúra anonymné trestné oznámenie zamietla. TÓTH sa od podania dištancoval.

V februári 2003 bol P. TÓTH riaditelom SIS Vladimírom MITROM vymenovaný do funkcie riaditela kontrarozviedky. Vojenská prokuratúra TÓTHA obvinila zaciatkom marca 2003. Od 1. septembra 2003 bolo zrušené príslušné ustanovenie paragrafu Trestného zákona, z ktorého vojenský prokurátor TÓTHA obvinil. Po odchode z SIS si založil spolocnost, ktorá sa zaoberá spracovávaním projektov priemyselnej bezpecnosti pre potreby vykonávania previerky priemyselnej bezpecnosti NBÚ. Neskôr pracoval v spolocnosti Mediavision. Od roku 2010 pôsobí ako šéfredaktor casopisu o celebritách Gala.

Následnou spravodajskou cinnostou bolo zistené, že P. TÓTH sa dlhodobo snaží o získanie informácií, resp. materiálov diskreditujúcich vedenie subjektu „Obycajní ludia a nezávislé osobnosti”, nakolko práve tento subjekt považuje za hlavného konkurenta „99 %“ Prioritný záujem pre neho predstavujú osoby Igora MATOVICA a Alojza HLINU.

V decembri 2011 bola potvrdená informácia o angažovaní zahranicných poradcov v rámci volebnej kampane zo strany I. WEISSA. Angažoval konzultacnú spolocnost AKPD Message and Média. O firme je známe, že manažovala prezidentskú volebnú kampan Baracka Obamu (úspešne), a v roku 2010 prezidentskú volebnú kampan Júlie Tymošenkovej na Ukrajine (neúspešne).

V januári 2012 bola zo záujmového prostredia získaná informácia o dohode medzi BNO a I. WEISSOM. Obsahom dohody je príslub BNO, že ministrom vnútra sa stane c.3 na kandidátke 99 % JUDr. Peter VACOK.

K osobe Petra VACOKA je známe, že po tom ako opustil Policajný zbor, pracoval ako právnik. Pôsobil ako advokát Ladislava REHÁKA v kauzách vydierania. Ako obhajca pracoval aj pre 1. Garantovanú pri obhajobe obvinených majitelov z financnej trestnej cinnosti v roku 2004. Je spolocníkom vo firmách Palladio Consulting, s.r.o. a GPL, s.r.o. - v likvidácii.

V januári 2012 boli získané spravodajské poznatky o prípravách na velké protesty vyvolaných zverejnením materiálu SIS na internete. Bolo zistené, že koordinacné jadro protestov tvoria BNO, L WEISS, P. TÓTH. P. TÓTH riadi protesty prostredníctvom svojej blízkej priatelky/partnerky Lucie GALLOVEJ.

K osobe Lucie GALLOVEJ (r. c. 855710/9561) bolo zistené, že pochádza z Revúcej, momentálne žije v Bratislave. Bytom Štúrova 655/28, Revúca. Pracuje pre „Baina Televízia”.

Dalším spoluorganizátorom protestov je Peter PCOLINSKÝ (r. c. 820406/9665). Ide o brata Vladimíra PCOLINSKÉHO, zástupcu generálneho riaditela a zároven riaditela Organizacného odboru Kancelárie ministra vnútra. K osobe Petra PCOLINSKÉHO bolo zistené, že sa narodil vo Vranove nad Toplou, bytom Nižný Hrabovec 40, okr. Vranov nad Toplou. Od roku 2000 vystriedal viacerých zamestnávatelov - N.W.T., spol. s r.o.; Vladimír Pcolinský - Interiér-Hygiena, Tatra banka. Taktiež bolo zistené, že P. PCOLINSKÝ dlhodobo celí financným problémom -Sociálnej poistovni dlhuje 4040,76 EUR a Všeobecnej zdravotnej poistovni 2241 EUR.

Príloha 1 - Prepojenia I. a P. WEISSA na Arkadija GAJDAMAKA

(informácie poskytnuté partnerskou službou)

Spravodajskou cinnostou bolo zistené, že záujmy P. a I. WEISSA v Ruskej federácii v rámci deblokácií ruského dlhu aktívne loboval rusko-izraelský podnikatel Arkadij GAJDAMAK. Táto osoba pocas 90.rokov disponovala znacným vplyvom v sfére ruského zbrojárenského biznisu.

K osobe Arkadija GAJDAMAKA a jeho aktivitám boli spravodajskou cinnostou zhromaždené nasledovné poznatky. Na nelegálnom trhu pre obchodovanie so zbranami sa stal známym v období 1993 - 1994, ked napriek medzinárodnému embargu predal velký náklad zbraní a vojenskej techniky Angole, kde v tom case prebiehala obcianska vojna. Ako nákupca zbraní vystúpil vtedajší prezident Angoly José Eduardo dos SANTOS. Partnerom Gajdamaka v danom obchode bol francúzsky podnikatel Pier FALCONE. S GAJDAMAKOM taktiež aktívne kontaktoval aj syn prezidenta Francúzska - Jean-Christophe MITTERAND. Francúzsko, ktoré sa snažilo získat prístup k angolskej rope, neoficiálne dodávky zbraní do Angoly podporovalo. GAJDAMAK dodával do Angoly ruské zbrane prevažne z krajín bývalej Varšavskej zmluvy. GAJDAMAK nakupoval zbrane aj od spolocnosti PULI, ktorú P. WEISS založil v roku 1992 s cielom realizácie zásob sovietskych zbraní, ktoré ostali na území SR. Na úcel dodávok zbraní do Angoly sa využívali slovenské spolocnosti (OSOS Vrútky, a.s.) a taktiež boli využívané slovenské letiská. Zo záujmového prostredia bola získaná informácia, ktorá potvrdzuje angažovanie sa Pavla WEISSA, ako aj jeho brata Tomáša WEISSA v danom procese.

K osobe GAJDAMAKA a jeho prepojeniu so skupinou Weissovcov bolo zistené, že práve GAJDAMAK aktívne loboval v Rusku dodávky zbraní do SR v rámci deblokácií ruského dlhu. Zo slovenskej strany aktívne vystupoval P. WEISS, ktorý cez svojej kontakty v SDL. loboval nákup ruských zbraní a vojenských systémov. GAJDAMAK disponoval možnostami lobingu priamo u ruského predsedu vlády Viktora CERNOMYRDINA, ktorý viedol ruskú delegáciu pocas rokovaní o dodávkach ruských zbraní.

Spravodajskou cinnostou boli taktiež zistené intenzívne kontakty GAJDAMAKA na ruské (hlavne pocas 90. rokov) a izraelské spravodajské služby.

Návrh opatrení:

Pokracovat v intenzívnych spravodajských opatreniach s cielom eliminácie rizika ohrozenia bezpecnostných záujmov SR.


Na 99 % ide o podvod ( Kniha online - .pdf) > >


TOPlist