Kauza.6f.sk >>


Prvý kontakt Lipšica s tajnou službou

Všetkých bude šokovať informácia, že Lipšic v období 1997 - 1998 spolupracoval s Úradom vojenského obranného spravodajstva v Prešove. V tom èase bol vo výkone základnej vojenskej služby na Vojenskej obvodnej prokuratúre v Prešove. K dispozícií máme dokument (memorandum), ktorý poskytuje podrobné informácie o štúdiu, kariére ako aj charakterových èrtách, okrem toho presne špecifikuje charakter spolupráce s VOS.

Daniel Lipšic pod krycím menom "zelenáè" mal poskytovať VOS poznatky o èinnosti profesionálnych vojakov, vojakov základnej vojenskej služby a obèianskych zamestnancov Vojenskej prokuratúry.

VOS1


VOS2


VOS3
TOPlist